Algemene voorwaarden

Bymedina garandeert de kwaliteit van elk geleverd product en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Bymedina. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst. Zowel Bymedina als de koper erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. 

Artikel 1 – Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd
1.4 Aanbiedingen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn exclusief de verzendkosten. 
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de producten in Nederland, België of andere landen brengen wij verzendkosten in rekening. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de omvang van de bestelling. (hiervoor worden de actuele tarieven van PostNL gehanteerd) 
3.2 Wij behouden het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen tenzij anders overeengekomen.
3.3 Voor de hoogte van deze handeling- en verzendkosten kunt u de website van PostNL raadplegen, tenzij anders vermeldt staat.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
4.2 Bymedina stuurt u een bevestiging per e-mail als uw betaling ontvangen is.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde producten. U ontvangt bericht met daarin de geschatte verwerkingsduur.
5.2 Bymedina verpakt de producten in degelijke verpakkingen. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Bymedina uw bestelling in een enveloppe of kartonnen doos.
5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd. 
5.4 Alle producten zijn uit voorraad leverbaar zoals vermeld staat op de webshop. Mocht het echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 werkdagen zonder dat er is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.
5.5 De artikelen worden vanuit een centraal punt verzonden. Bymedina streeft ernaar om Nederlandse verzendingen binnen 3 werkdagen geleverd te hebben. Voor de verzendingen naar het buitenland, maar binnen Europa, geldt een tijdsduur van 5 werkdagen. Deze tijdsduur geldt als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tevens is Bymedina niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, verlies en/of beschadiging door PostNL.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een periode van 7 werkdagen het product te retourneren; met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde producten. Deze zullen niet worden geaccepteerd. Enkel als er door Bymedina een fout is gemaakt in bijvoorbeeld een tekst, naam, datum.
6.2 U dient binnen 48 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen o.v.v. factuurnummer en artikelnummer, en deze artikel(en) binnen 7 werkdagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. U kunt uw retournummer aanvragen via het volgende email adres: info@bymedina.nl.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Bymedina het aankoop bedrag binnen 10 werkdagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).
6.4 Ruilen is mogelijk zonder extra verzend- of administratiekosten. Indien u ruilt voor een goedkoper product zal het verschil in aankoopprijs van het product aan u worden terugbetaald, indien u ruilt voor een duurder product dient het verschil in aankoopprijs vooraf door u te worden voldaan op de wijze zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 7 – Garantie
7.1 Bymedina geeft een garantieperiode van 1 maand op alle producten ingaande op de dag na de datum van ontvangst van de betaling van de bestelling.
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van de producten zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Bymedina.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product van Bymedina naar keuze.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met info@bymedina.nl met daarin uw verzoek om reparatie, dan repareren we deze graag kosteloos voor u. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een reparatienummer en een retouradres. 
7.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De producten bezitten eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. U bent verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddelijk te melden. Indien de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient u Bymedina daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48-uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijke motivatie te geven. 
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Bymedina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bymedina kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bymedina is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
8.3 Bymedina is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.  
8.4 Bymedina werkt voornamelijk met natuurlijke materialen, waaronder hout. Hout is een natuurlijk, levend materiaal en geen enkele houtplaat zal er hetzelfde uitzien. Zowel qua kleur, nerven en vorm. Hout kan erg glad zijn, maar ook noesten, hobbeltjes en kuiltjes hebben. Dit maakt elk stuk uniek. Dit betekend dan ook dat bestelde producten qua kleur en patroon kunnen afwijken van geplaatste (product)foto’s op de website en social media kanalen. Bymedina probeert een zo goed mogelijk beeld weer te geven maar soms schieten de technische mogelijkheden hierin te kort.
8.5 Bymedina beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. Bymedina is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke product noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bymedina in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Bymedina gehouden is tot enige schadevergoeding. 

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Met klachten kunt u online terecht via info@bymedina.nl. Hierop zal uiterlijk binnen 7 werkdagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.
11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 – Privacy beleid
12.1 Dit privacy beleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden. 
12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. Bymedina gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt. 

Artikel 13 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van Bymedina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming.

Deze website is ontwikkeld, ontworpen en wordt beheerd door:

Bymedina.nl
Algemene Voorwaarden Bymedina, 2020